مجوزها

مجوز های بورسی کارگزاری دانا

در حال حاضر کارگزاری دانا دارای مجوزهای زیر می باشد:
  •   مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران
  •   مجوز فعالیت در فرابورس ایران
  •   مجوز معاملات برخط
  •   مجوز مشاور پذیرش
  •   مجوز دریافت سفارشات تلفنی با استفاده از مرکز تماس